Werkwijze

Bij een vraag vanuit ouders zal er een eerste gesprek gepland worden ter kennismaking en intake. Bij dit gesprek mag zelf besloten worden of jullie kind hierbij aanwezig is. Wanneer jullie kind niet meekomt, plannen we samen een moment om kennis te maken met jullie zoon of dochter.

Ook bij een insteek op persoonlijke thema’s bij volwassenen zal er eerste een intakegesprek gepland worden. Hierbij kan ik een inschatting maken en uitleg geven waar en hoe ik kan inzetten op de hulpvraag. Anderzijds is het voor mensen ook fijn om mij te ervaren en voor jezelf te beslissen of jij met jouw hulpvraag je bij mij op de juiste plek voelt. 

Ik zal vragen om een intake formulier in te vullen waardoor ik een beeld zal krijgen van de hulpvraag en het punt van vertrek voor we starten.

Afhankelijk van de vraag zal ik een inschatting maken van een te lopen traject. 

 Na 3 tot 5 bijeenkomsten plannen we een evaluatie zodat ouders goed op de hoogte blijven en het proces goed kunnen volgen. In de evaluatie bespreken we samen welke richting nog gewenst is. Na het afsluiten volgt er een eindgesprek om het traject, bevindingen en adviezen te bespreken.

Tussendoor is natuurlijk altijd telefonisch contact mogelijk!

De gesprekken en inzet vindt plaats in de praktijk. Echter soms is het passend dat ik bij je thuis kom voor een observatie, praktische begeleiding of een gezinsgesprek. 

———————————————————————————————————————-

Uitleg CAT codes

(kinder) coaching 24505 

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen. 

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513 

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.  

Psychologische begeleiding 24700 

De gesprekken kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur.  Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan.