Tarieven | Uitleg cat codes | PGB

Tarieven 2020 incl.. btw:
De individuele therapie valt onder de zorgverzekeraars dekking en wordt erkent door beroepsorganisatie CAT
Intake/kennismaking
€ 50,00
Consult 1 uur € 68,00


Tarieven voor de trainingen
incl. btw:
Trainingen vallen buiten de vergoeding van zorgverzekeraars
Individuele Training  “ik ben oké “of "powerpuber" van zeven bijeenkomsten inclusief evaluatie met ouders        
1 uur per bijeenkomst € 475,- per training, incl materialen en werkboek
     
Het is ook mogelijk dat je zelf een groep (bijv. twee of meer kinderen) aandraagt voor een training.
Twee kinderen /jongeren 75 min. per bijeenkomst € 275,- per deelnemer incl. materialen en werkboek.  

Reiskosten bij thuisbegeleiding/coaching                                                                                                                
na 5 km € 0,42 p/km
    

Groepstraining Positief Sensitief Ouderschap vier avonden van 2 uur
Aanbod vanuit Leef Jezelf of in samenwerking met Corina Patings vanuit Positief Sensitief.
   
Per persoon € 275,- per training inclusief koffie/thee en werkboek                   
Wij staan voor ouders die samen opvoeden daarom kan de tweede opvoeder/ouder voor € 75,- de training volgen.


                                                                           
Leef jezelf is aangesloten bij:

Vergoeding
Praktijk Leef Jezelf is level 3 geregistreerd bij de CAT beroeps en belangenorganisatie. In 2020 worden de behandelingen (gedeeltelijk) vergoed voor cliënten die aanvullend verzekerd zijn voor alternatieve geneeswijzen bij de volgende ziektekostenverzekeraars: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/
Prestatiecodes die hiervoor worden toegepast zijn:
24505 – behandeling  (kinder) Coaching
24513 – behandeling  Lichaamsgerichte psychotherapie
24700 – behandeling  Psychologische begeleiding
Prestatiecodes: https://www.catcomplementair.nl/soorten-therapie/
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kan er ook vergoedingen worden aangevraagd via een PGB ( Persoonsgebonden Budget). Dit kan aangevraagd worden via de toegang in de eigen gemeenten ( CJG of wijkteams en of de gemeenten).

———————————————–

Uitleg CAT codes
(kinder) coaching 24505 
Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen. 
Lichaamsgerichte psychotherapie 24513 
Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.  
Psychologische begeleiding 24700 
De gesprekken kunnen gericht zijn op het verkrijgen van inzicht, het veranderen van gedrag, het verwerken van tegenslagen maar ook voor steun en structuur.  Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. De cliënt krijgt handvatten waarmee hij/zij echt aan de slag kan.