Opvoedopstellingen

Ouders en Kinderen van gebonden naar verbonden

Individuele Opvoedopstellingen zijn ontwikkeld door Marianne Langemeijer, en zijn gebaseerd op de familieopstellingen van Bert Hellinger.

Wat is een opvoedopstelling?

Een Individuele Opvoedopstelling kan een stap zijn om te ontdekken wát er speelt in de onderliggende dynamiek van het gezin en diens familiesysteem. Soms heb je m.b.t. je opvoedvraag al veel gelezen, adviezen opgevolgd en tóch kom je niet verder, ondanks je liefde voor je kind. Dan kan het zijn dat er iets speelt in de onderliggende dynamiek van het gezin. Een opvoedopstelling maakt duidelijk of, en hoe, gebeurtenissen die in jouw familiegeschiedenis hebben plaats gevonden nog steeds belastend zijn voor jou en/of je kinderen. Dankzij de opvoedopstelling zal jij als ouders wel herkennen wat jijzelf en je kind nodige hebben om iets aan jullie situatie te veranderen. Nadat er bewustzijn ervaren is op het stuk waar de blokkade is komt er een weg vrij in deze dynamiek en kan het kind daarin vrij mee bewegen.

Herken jij een van onderstaande situaties?

JIJ

 • -Wordt geraakt dor het gedrag van je kind, waardoor emoties hoog oplopen,
 • -Ziet hoe je kinderen onderling in een voortdurende en terugkerende strijd met elkaar,  met jou en/of je partner leven,
 • -Voelt dat iets je belemmert in je relatie met je kind maar kunt er niet de vinger opleggen,
 • -Voelt je overvraagt als opvoeder, bent over bezorgd, voelt je te verantwoordelijk
 • -Hebt moeite om welke reden dan ook- moeite met het genieten van het ouderschap

Je kind

 • -Bemoeit zich met jullie relatie
 • -Claimt jou of je partner
 • -Wordt vaak driftig of boos,
 • -Poept of plast nog regelmatig in zijn broek,
 • -Heeft het gevoel er niet bij te horen
 • -Weet zijn plek niet te vinden in het gezin

Hoe werkt het?

Een opvoedopstelling werkt heel eenvoudig. Je onderzoekt, met de coach kort je vraag; waar worstel je mee, waarin wil je verandering aanbrengen?

Vervolgens kies je voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel. Deze vloertegels geef je een plek in de ruimte; je drukt hiermee uit hoe je positie van de verschillende gezinsleden op dat moment- puur gevoelsmatig- ervaart.

Hierna wordt je uitgenodigd om je eigen positie in te nemen; je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin. En vandaaruit gaat het stromen. Je hoeft alleen maar te kijken naar het plaatje dat je hebt neergelegd, en te voelen wat er in je gebeurt. Je zult versteld staan van de kracht van deze ervaring. Puzzelstukjes vallen op zijn plaats, je krijgt inzicht in je vraagstuk op een dieperliggende ( emotionele) laag.

Resultaat

 • De inzichten werken door. Hieruit vloeit as vanzelf een praktische en ook definitieve oplossing voort.
 • De veranderingen hebben een domino-effect op het gedrag van je kind.
 • Meer ontspanning in de opvoeding zonder je kind te hoeven belasten met therapie.
 • Jij partner en kinderen komen letterlijk weer in een gezonde verhouding te staan ten opzichte van elkaar.

 

Meer informatie: www.opvoedopstellingen.nl