Gezinscoaching

Gezinscoaching

In een gezin is er altijd een dynamiek aanwezig waarbij gezinsleden bewust en onbewust op elkaar reageren. Er kunnen patronen ontstaan die moeilijk te doorbreken zijn. Ervaar je spanningen of terugkerende conflicten? Of is er juist een verwijdering ontstaan die moeilijk te overbruggen is.

Omdat de verbinding tussen gezinsleden altijd aanwezig is kan er een spanningsveld ontstaan tussen de eigen individualiteit en loyaliteit naar het gezin of gezinsleden. Bij een gezinscoaching gaan jullie met elkaar in gesprek met mijn begeleiding.

Het doel is bespreekbaar maken van en zicht krijgen in eigen en andermans behoeften om vandaaruit samen aan een vervolgplan te werken. Wat werkt voor jullie als individuele personen en als gezin? Hoe kunnen jullie elkaar helpen zonder jezelf uit het oog te verliezen? De praktijk leert dat als ieder gezinslid zich gehoord en gesteund voelt je als gezin er sterker uit komt !